Kredens Wojciech Bieńczyk realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy”

  • Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Działanie: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
  • Nr naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
  • Wartość projektu 237 342.51 PLN,
  • z czego dofinansowanie projektu z UE: 237 342.51 PLN

Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Planowane efekty to utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.